Donateurs

Door de verbouw van OesHokkie is het gebouw omgebouwd naar een volwaardig dorpshuis.

Dit is mede mogelijk gemaakt door:

VSBfonds 

De gemeente kwam over de brug met een subsidie van 75.000 euro. Het Oranje Fonds gaf 30.000 euro en het VSB fonds stelde 30.000 euro beschikbaar. De provincie Drenthe kwam met 25.000 euro voor een geheel nieuw interieur.

Er was – tenslotte – ook een schenking uit het projectenfonds van Rabobank Borger-Klenckeland voor picknickbanken.

– See more at: http://www.zuidoosthoeker.nl/nieuws/56159/oes-hokkie-dorpshuis-van-klijndijk-is-vernieuwd/#sthash.Mw7rVqv4.dpuf

Naast de activiteiten die door UDIK worden georganiseerd, zijn ook andere verenigingen uit Klijndijk actief in “Oes Hokkie”. Zoals de Djembé Band, die wekelijks repeteert, de Welfare met haar handwerkactiviteiten, kaarten op de maandag avond, 55+ soos en Jeu de boules, de jeugdsoos en de vrouwenvereniging met hun gezellige middagen. Ook wordt er regelmatig door diverse verenigingen vergaderd.

En nu geeft de plaatselijke autorijschool Bos op de maandag hun theorielessen in het dorpshuis.

En om de twee weken kun je nu ook yoga lessen volgen.

UDIK zou niets zijn zonder vrijwilligers.

De hele organisatie wordt gerund door mensen die zich belangeloos inzetten voor de Stichting. Jaarlijks wordt er een donateursvergadering gehouden.

Ook de donateurs vormen een belangrijke factor. Zij ondersteunen financieel het werk van de Stichting en waarborgen zo een gedeelte van de inkomsten.

Misschien voelt u er iets voor om donateur van de Stichting te worden of misschien beschikt u over wat tijd om als vrijwilliger op te treden. U bent uiteraard van harte welkom.

Om u op te geven als donateur, kunt u een mail sturen naar Udik@live.nl